عضویت ورود

دیدگاه

تورا اندازهٔ عکس دوست دارم

تورا اندازهٔ عکس دوست دارم

تورا اندازهٔ عکس دوست دارم عکس و متن:کفایت آریایی‌فر جان سارکوفسکی، منتقد و مدیر وقت بخش عکاسی موزۀ هنر مدرن نیویورک در سال ۱۹۷۶گفته بود: "امروزه تعداد عکس‌ها از ...
نگاهی به عکس‌های امید شلمانی

نگاهی به عکس‌های امید شلمانی

 نگاهی به عکسهای امید شلمانی نسل‌هاست که سرزمین ما، از الجزایر تا افغانستان، بی‌وقفه از پرتو شلیک آتشبارها نورانی‌ست. نسل‌هاست که مردمان می‌آیند و می‌روند، بی‌آنکه ...
عکاسی و ادبیات

بخشی از مطلبی که در پی می‌آید، در پاسخ مقالۀ هم‌وطن عزیزمان آقای فرزاد امامی تحت عنوان«واژگان بیگانه در نورنگاری» است و بخشی دیگر را دردِ دل‌های خودم تشکیل می دهد که مدت 11 سال با مجله‌های عکس و دوربین عکاسی همکاری داشته‌ام.

عکاسی و ادبیات

 عکاسی و ادبیات در ابتدا باید عرض کنم که زبان، پدیده‌ای است که فرد یا گروهی آن را ننوشته‌اند و در طول زمان، تکوین یافته و تکمیل شده است. تعداد زیادی از لغات و اصطلاحات از زبان‌های دیگر ...
واژگان بیگانه در نورنگاری

واژگان بیگانه در نورنگاری

هنگامی که دوربین عکاسی به ایران آورده شد، آورندگان و کاربران آن حق داشتند برای رساندن مفاهیم و اصطلاحات آن، واژگانی را بکار گیرند هر چند که امروزه چندان دقیق و درست به چشم وگوش نمی آیند. ...