عضویت ورود

آموزش عکاسی | مجله عکس

فایل اگزیف EXIF

فایل اگزیف EXIF

زمانی که دوربین دیجیتال عکس می‌گیرد، فقط عکس را در حافظه نگاه ‌نمی‌دارد، بلکه صورت وضعیتی هم از عکس گرفته شده ذخیره می‌کند. این اطلاعات در کنار پوشۀ عکس باقی ‌می‌ماند و متنی که به فراداده‌ها معروف ...
فوکوس خودکار؛ فوکوس دستی

فوکوس خودکار؛ فوکوس دستی

سامانه‌های فوکوس خودکار با میزان خاصی از نور کار می‌کنند؛ از این رو در نور کم برای فوکوس دقیق دچار مشکل می‌شوند. با این وجود سامانۀ کمک فوکوس باید این مشکل را حل کند، اما اگر دوربین هم‌چنان در گیر فوکوس کردن بود، به حالت فوکوس دستی برگردید.

برای ثبت عکس‌هایی واضح، عدسیِ دوربین بایستی دقیقاً فوکوس شده باشد. این نقطه‌ای است که در آن تصویرِ یک شیء که توسط سامانه‌ای نوری روی حسگر دوربین نقش بسته است، قابل تشخیص و جزئیات موضوع به وضوح نمایان ...