عضویت ورود

مائده هایی برای سادگی، مائده هایی برای رستگاری

مائده هایی برای سادگی

مائده هایی برای رستگاری


 عکس ها:  لیندا باتلر 
مترجم : مستانه حسینی زاد. 


باورها و سنت‌ها در فرقه‌های مذهبی در قرن گذشته بسیار جالب توجه بودند، به طوری که هنوز هم می‌توان به فصاحت در مورد آن‌ها در جهان معاصر صحبت کرد. چیزی در بصیرت این افراد وجود دارد که باعث توقف ما می شود -  سرعت و پیچیدگی زندگی روزمرة ما خارج از تصور آن‌ها بوده است  ، و برای یک مدت کوتاه استراحتی است .
من این مورد را برای اولین بار زمانی که به «پلزنت هیل»، در  کنتاکی  سفر کرده بودم دریافتم. 
جریان نور صبحگاهی خورشید تابستان در «مرکز خانوادگی دوالینگ» جریان داشت. به هر سو که نگاه می کردم نور – منعکس شده از دیوارهای سفید و قوس‌های سقف‌ها بود که از داخل نورگیرهای سقف به داخل ریخته می‌شد  و از درون پنجره‌های بالای درب‌ها به داخل سالن‌ها  تراوش می‌کرد. بعد از یک ماه من به آن مکان بازگشتم، نور را با دوربینم دنبال  و تلاش کردم تا آن را بر روی فیلم حفظ کنم. همان‌طور که کار می‌کردم، حس احترام به افرادی که در آن فضا زندگی می‌کردند، در من رشد می‌کرد. این عکس‌ها پاسخ فردی من به اشیاء و ساختمان‌هایی است که هنوز با ما هستند. من با این‌که به هشت صومعه رفتم، اما تلاشی برای مستند‌سازی این صومعه‌ها، یا بازسازی صحنه‌ها یا اشیاء نمی‌کردم. واکنش من در درجة اول واکنشی به زیبایی بود. از بعضی جنبه‌ها، اشیاء و معماری آن مکان‌ها با من صحبت می‌کردند و من تلاش می‌کردم تا از درون آن‌ها چیزی را که دیده‌ و یا احساس کرده‌ام، بیرون بکشم.  
در تمامی آن صومعه‌ها به جز دو تای آن‌ها کسی زندگی نمی‌کرد. هنوز این افراد از چیزهایی که بر جای گذاشته‌اند، با قدرت بسیار صحبت می‌کنند! ساختمان‌ها دارای یک کیفیت غیرقابل انکار روحانی بودند و  بعد از یک قرن‌ونیم که از ساخت آن‌ها می‌گذرد، وضوح و شفافیت ذهن و دیدگاه آن‌ها را نشان می‌دهند. آن‌ها برای نشان دادن روح خداوند، طراحی شده‌اند و این کار را به خوبی انجام می‌دهند. آرامشی که در این خطوط ساده و صریح و محیط اطراف آن‌ها وجود دارد، باعث ساده شدن تمرکز می‌شود.
بنابر این، نوعی کمال متعالی در  اشیاء بسیاری از صومعه‌ها وجود دارد ،که هر کدام دقیقاً در جای خود قرار دارند. درب جعبه‌های بیضی شکل نه خیلی تنگ و نه خیلی گشاد است. کیفیت خوب بسیاری از کارهای آنان چیزی بیشتر از دردهای پشت، چشم‌های خسته و خستگی اجتناب‌ناپذیر از انجام وظایف تکراری را نشان می دهد. چگونه؟ آن‌ها در یادداشت‌هایی که برای ما برجای گذاشته‌اند، بیان کرده‌اند که کار آن‌ها ابراز عشق به خداوند است. از آن‌جایی که من بر روی منحنی‌های ظریف پله‌های مارپیچی و یا کارهای دستی بسیار با کیفیت بر روی روسری‌ها و دستمال‌های ابریشمی مطالعه می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که بسیاری از این صنعتگران بی‌نام و نشان در صومعه‌ها به ذهنیتی والا دست یافته بودند که بسیاری از ما به آن نرسیده‌ایم.
تغییرات بسیار زیادی از زمان خلق این آثار در فضای صومعه‌ها رخ داده است، در عین حال هنوز فارغ از این‌که چه تعدادی از افراد این صومعه‌ها  باقی مانده‌اند، روح صومعه زنده است و جان دارد. در فضایی که آن‌ها ساخته‌اند و  در اشیایی که خلق کرده‌اند، حضور معنوی بسیار قوی وجود دارد. 
در ذهن این معنا زمزمه می شود :
" مائده هایی برای سادگی، مائده هایی برای رستگاری ......"
لیندا بوتلر 

عکس از: : لیندا باتلر

نظرات (0)