عضویت ورود

یادداشت . | یادداشت | صفحه 2

یادداشتی بر حرف‌های علیرضا کیا در پاتوق هنری خانۀ عکاسان ایران

شاترِ مجانی و شلاقِ نقد

شاترِ مجانی و شلاقِ نقد یادداشتی بر حرف‌های علیرضا کیا در پاتوق هنری خانۀ عکاسان ایران۱ آقای کیا آمده بود تا در بارۀ اقتصاد عکاسی صحبت کند، نشستیم تا اصولِ علم اقتصاد را در حوزۀ خاص ...
165 سال عکاسی ایران

165 سال عکاسی ایران

پایان آذرماه سال جاری ، عکاسی ایران ۱۶۵ ساله می‌شود. از زمان برداشتن نخستین عکس به شیوهء داگرئوتیپی (صفحه‌ء نقره اندود) در ایران در سال ۱۸۴۲م/ اواسط ذیقعدهء ۱۲۵۸ق/ پایان آذر ماه ۱۲۲۱خورشیدی تا کنون، ...
ما را که برد خانه؟

یادداشتی بر فرهنگِ واژگانِ آقایانِ انجمنِ عکاسان

ما را که برد خانه؟

۱ ده روز با عکاسانِ انجمنِ عکاسان ایران، در دومین دورهٔ برگزاری‌اش نسبت به دورهٔ قبل نه تنها قدمی به جلو برنداشت، بلکه علامت سؤال بزرگی را که در مقابل علائم حیاتی این انجمن قرار ...
1 2