عضویت ورود

نمایشگاه چهره های معاصر آذربایجان در تبریز

نمایشگاه چهره های معاصر آذربایجان در تبریز
نمایشگاهی از عکس‌های محمد هادیان، با عنوان:«  چهره‌های معاصر آذربایجان»، از 21 تا 26 شهریورماه سال جاری، در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار شده است.
این نمایشگاه دربرگیرندۀ  بخشی از عکس‌های پروژۀ عکاسی این عکاس تبریزی، از چهرۀ مشاهیر و مفاخر فرهنگی, هنری و اجتماعی آذربایجان  است که به تازه‌گی در قالب کتابی با همین نام از سوی انتشارات نظر منتشر و به مخاطبان عرضه شده است.نویسنده : پریسا رحیمی

نظرات (0)