عضویت ورود

کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ عکاسی و فیلم‌سازی منتشرشد

کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ عکاسی و فیلم‌سازی منتشرشد

کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان عکاسی و فیلم سازی به کوشش فرزاد امامی  از سوی نشر چارسوی  منتشر شد.
این کتاب دربرگیرندۀ 101 صفحه مصور است که در شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 12 هزارتومان به بازار کتاب عرضه شده است.


نویسنده : پریسا رحیمی

نظرات (0)