عضویت ورود

رویدادهای عکاسی

+ بایگانی رویدادهای عکاسی
نمایشگاه گروهی عکس در قزوین

نمایشگاه گروهی عکس در قزوین

نمایشگاه عکس 
گروهی قزوین
« کوچه به کوچه» عنوان نمایشگاه عکس گروهی از۷ عکاس است که امروز ...
ادامه مطلب
نمایشگاه عکس در ارومیه

نمایشگاه عکس در ارومیه

نمایشگاه عکس در ارومیه
نمایشگاهی از عکس‌های رضا امن زاده، با عنوان:
«تو روزی باز خواهی گشت» از ...
ادامه مطلب
نمایشگاه عکس در ارومیه

نمایشگاه عکس در ارومیه

نمایشگاه عکس در ارومیه
نمایشگاهی از عکس‌های رضا امن زاده، با عنوان:
«تو روزی باز خواهی گشت» از ...
ادامه مطلب
نمایشگاه عکس در گالری شلمان

نمایشگاه عکس در گالری شلمان


نمایشگاه عکس در گالری شلمان نمایشگاهی از عکس‌های  حسن اکبرنژاد با عنوان: «حضور ...
ادامه مطلب