عضویت ورود

رویدادهای عکاسی

+ بایگانی رویدادهای عکاسی
نمایشگاه عکس در گالری هپتا

نمایشگاه عکس در گالری هپتا


نمایشگاه عکس در گالری هپتا
   نمایشگاه «رشت؛ بازآرایی»
از روز جمعه ۱۷ آذر ...
ادامه مطلب
نمایشگاه عکس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت

نمایشگاه عکس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت

نمایشگاه
عکس در مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدتبه
مناسبت روز جهانی معلول، نمایشگاه عکسی با عنوان:« ...
ادامه مطلب
نمایشگاه گروهی عکس در گالری احسان

نمایشگاه گروهی عکس در گالری احسان

نمایشگاه گروهی عکس در گالری احسان
نخستین نمایشگاه سالانه عکس با هدف شناسایی  استعدادهای ...
ادامه مطلب
  نمایشگاه عکس در گالری عمارت روبرو

نمایشگاه عکس در گالری عمارت روبرو

نمایشگاه عکس در گالری
عمارت روبرو


 «جایی میان خاطرات» عنواان نمایشگاهی
از ...
ادامه مطلب