عضویت ورود

نمایشگاهی از آثار عکس، چیدمان و اجرا با عنوان «روزنامه» از 27 بهمن تا 2 اسفندماه سال جاری در گالری هفت ثمر برگزار شد. این نمایشگاه دربرگیرندة‌آثاری از آذین راد، حمید جانی‌پور، امیرعلی گلریز، شهاب احمدلو و محمودرضا نوربخش بود که به موضوع روز‌نگاری با تأکید بر مفهوم تکرار در زندگی امروز می‌پرداخت.

لمیدگی های رسانه ای

مجموعه عکس لمیدگی های رسانه ای نقد بحران شکل گرفته در روابط انسان امروزین است. که بخشی از این بحران ناشی ازاستفادهٔ بیرویه و مصرف کننده بودن محض در زمینه کاربرد رسانه هاست.

از دیگر معضلات این بحران می توان به نداشتن میل به برقراری روابطی تازه با یکدیگر، سطحی شدن احساسات، شکل گرفتن روابطی فاقد بار احساسی و عاطفی و از بین رفتن گفتمان های ساده و چهره به چهره در زندگی امروز اشاره کرد. 

زندگی روزمره پیام مهمی را توصیه نمیکند بلکه تاکید دارد بر فعالیت های جاری و عادی روزمره که معمولاً همراه است با برنامه های روتین و یکنواخت و عادت کردن به آنها خصوصاً در زمینهٔ تلویزیون و رسانه های دیگر و تاثیر مستقیم این نوع عادت بر زندگی و عقلانیت ما.

در این نوع زندگی که به طور کامل تحت تاثیر لمیدگی می باشد شخصیت قهرمان در آن جایی ندارد، زیرا که زندگی قهرمان گونه صرفاً با فاصله گرفتن از روزمرگی و کسالت ناشی از تکرار و فرار از تاثیر پذیری اشتباه شکل می گیرد و به روشنی پیداست که زندگی یکنواخت فاقد این ویژگی ها می باشد. 

اما یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر گسستگی انسجام روابط، گسترش و تاثیر رسانه های جمعی و استفادهٔ افراطی از آنها می باشد که این روند به افزایش فرد گرایی و کاهش روزافزون جمع گرایی منجر خواهد شد و در آخر نتیجه این اتفاق نوعی ترس فرهنگی و اجتماعی و انفعال شخصیتی در فردیت افراد ایجاد خواهد کرد...

البته لازم به یاد آوریست که مطرح کردن این موضوع نافی منافع ابزارهای تکنولوژی نیست!

هر روز درست مثل روز بعد، چرخ های طولانی و پیوسته. و سپس یکدفعه تغییری از راه می رسد.؟

شهاب احمدلو 

نظرات (0)