عضویت ورود

هانس کریستین شینک

هانس کریستین‌شینک

متولد ۱۹۶۱ ارفورت آلمان. مقیم لای‍پزیک، آلمان

نور خورشید نه تنها اساس حیات بر روی کرۀ زمین است، بلکه اساس رسانۀ عکاسی هم به حساب می‌اید. یک تصویر عکاسانه- به مفهوم اولیه- بازسازی مجدد نور خورشید بازتابانیده شده است. عکس‌هایی که پروژۀ به نمایش درآمده در اینجا را ساخته‌اند، مستقیما حرکت خورشید را به تصویر کشیده‌اند، بدون اینکه بلافاصله آشکار شود. با ثبت ظاهر خورشید آنها گذر زمان را نیز به تصویر می کشند بدون اینکه بلافاصله قابل درک باشد. این عکس‌ها واقعیتی را نشان می‌دهد که نه تنها از طریق معنای کلاسیک عکاسی می‌توان متوجه آن شد، بلکه به جای خود سؤالی ضروری از این رسانه را مطرح می کند- یعنی- توانایی به تصویر کشیدن واقعیت. 

VN_pdfDownload

نظرات (0)