عضویت ورود

گاریز، کاری از احسان میر حسینی

۱

یکی از سنن و آداب مردم حاشیۀ خلیج فارس به ویژه ساحل‌نشینان هرمزگان در قدیم این گونه بوده است که وقتی فردی از دنیا می‌‌رفت؛ لباس‌های او را به دریا می‌انداختند و بر این باور بودند که با این کار، دریا، غم و اندوه بستگان متوفی را با خود می برد. پارچه‌های استفاده شده در این آثار نمادی از فرهنگ گذشته مردم استان هرمزگان است.

۲

گاریز: ماهی کوچکی است به اندازۀ ۱۰ تا۱۵  سانتی‌متر یا بیشتر که گروهی در کرانه‌های ساحلی حرکت می‌کنند و به‌صورت سنتی با «مشتا» یا «حدر» صید می‌شوند.

۳

رییس مؤسسۀ تحقیقات شیلات ایران اعلام کرد: در ساعت ۲۰روز ۸۹/۹/۱۱ خبر اتلاف مقادیر زیادی ماهی «گاریز» در محل پارک غدیر بندر عباس گزارش گردید. بر طبق تخمین کارشناسان شیلاتِ بندر عباس، میزان تلفات در روزهای ۸۹/۹/۱۱  و روز بعد از آن به ۱۲ تن بالغ ‌گردیده است. بررسی‌ها نشان داد که تلفات محدود به منطقه‌ای به طول تقریبی حدود ۱۰۰۰متر بوده که از اسکله شیلات شروع و به پارک دولت ختم می‌گردیده است. الگوی تلفات مشابه به تلفات واقع شده در تاریخ ۸۹/۹/۱۱  در منطقۀ هدیش بندرعباس بوده است که در آن تلفات سنگینی در منطقه‌ای بسیار محدود از ساحل رخ داده است و در آن صدف‌ها (شکم‌پایان) به همراه ماهیان تلف شده به ساحل ریخته شده‌اند.

در روزهای قبل از تلفات، دریا بسیار آرام بوده و شرایط مساعدی برای رشد پلانکتون‌ها مهیا بوده است. هم‌چنین گزارش‌هایی که از استشمام بوی نامطبوع در روز قبل از تلفات در منطقه مذکور به دست رسیده است، می‌تواند مربوط به تخلیۀ حجم گسترده‌ای از فاضلاب به دریا و یا شکست شکوفایی پلانکتونی باشد. جمع شدن کف در سطح دریا در نزدیکی اسکله و وجود ماده‌ای سیاه‌رنگ در خط ساحل می‌تواند تأیید کننده موارد فوق باشد. اقدام‌های انجام شده، توسط پژوهشکدۀ اکولوژی آبزیان خلیج‌فارس و دریای عمان وابسته به مؤسسۀ تحقیقات شیلات ایران، شامل نمونه‌برداری از آب و ماهیان بیمار وتعیین وجود سموم جلبکی بوده است. با استناد به گزارش این پژوهشکده و براساس آخرین بررسی‌ها، علت تلفات دسته‌‌جمعی ماهیان ورود حجم انبوهی از فاضلاب آغشته به مواد شیمیایی، مهم‌ترین علت مرگ‌ومیر «گاریز» ماهیان در سواحل بندرعباس است.

عکس از: : احسان میر حسینی

نظرات (0)