عضویت ورود

انزلی، کاری از مهدی وثوق‌نیا

اینجا انزلی است، شهری بندری در کنارة دریای خزر. شهری که دیدناش باعث شد خودم را درآن بیابم، بی‌آنکه با آن نسبتی داشته باشم؛ شهری که در پرسه‌زنیهای پی‌درپیام در روزها و فصلها آن را تنها دیدم. در بارانها، آدمها و سکوت بیامانش. پس از متمرکز شدن در این جغرافیا در دیدار با برخی از اشیاء و وسایل موجود در شهر، رو در رو شدم با گفت‌وگویی غیر معمول، رو در رو شدم با پوسیدگی، رطوبت و تنهای خاکستری. دانستم بدنه این شهر؛ معماری، ساختمانها، نیمکتها، کوچهها، خیابانها، مغازهها و پلاژها بیش از کلام آدمهایش سخن‌گوی چیزی است که انزلی نام دارد. 
پل فلزی، پل غازیان، تالاب، بلوار، اسکله، قلم گوده، میان پشته در فصلهای غیر توریستی، برایم هایکوهای تصویری هستند. 

مجموعه «انزلی» در ادامه عکاسی از شهرها، مکانها و چشم اندازهایی از کشورم ایران است که نگاه مرا در سالهای اخیر به خود مشغول داشته. این مجموعه حدود 2 سال (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) در طی سفرهای دو یا سه روزه عکاسی شده است. 

عکس از: : مهدی وثوق نیا
نویسنده : مهدی وثوق‌نیا

نظرات (0)