عضویت ورود

روزنامه

روزنامه

نمایشگاهی از آثار عکس، چیدمان و اجرا با عنوان «روزنامه» از ۲۷بهمن تا ۲ اسفندماه سال جاری در گالری هفت ثمر برگزار شد. این نمایشگاه دربرگیرندۀ آثاری از آذین راد، حمید جانی‌پور، امیرعلی گلریز، شهاب احمدلو و محمودرضا نوربخش بود که به موضوع روز‌نگاری با تأکید بر مفهوم تکرار در زندگی امروز می‌پرداخت.
در قاب ابتدای این نمایشگاه آمده است: "اگر اسامی مکان‌ها و اشخاص را از گزارش هفتگی ـ زندگی ـ من؛ تو؛ او، حذف کنیم، افعال مشترکی باقی می‌مانند که در طی روزها و هفته‌ها، سالها و حتی قرن‌ها تکرار می‌شوند و این تکرارها بارزترین شکل زندگی‌کردن است. فرمی است از بودن که انسان را شبیه هم می‌سازد و آنها را در دل یک جامعه حفظ می‌کند. هر یک از ما دردوره‌های مختلف زندگی خود را بر مبنای همین تکرارها تعریف کرده‌ایم؛ این روزمرگی‌ها، چونان چرخی است که ما سوار بر آنیم، هر چند اغلب دنبال گریز از این تکرارها هستیم، اما خروج از این چرخش، گریز از مرکز زندگی است. ما ناگریزیم حول این محور بمانیم و با آن بچرخیم.
چرخ من، چرخ تو، چرخ او، حول یک محور، در یک راستا می‌چرخند و جلو می‌روند، تفاوت تنها در نوع نگاه ما خلاصه شده، آنچه من، تو، او در این مسیر می‌بینیم و به یاد می‌سپاریم."


نویسنده : پریسا رحیمی