عضویت ورود

زندگی‌های خاموش

زندگی‌های خاموش

نمایشگاهی با عنوان: «زندگی‌های خاموش» در برگیرندۀ عکس‌هایی از : الیوت دودک از ۲۴ تیر تا ۷ شهریور ۱۳۹۵ در گالری آتلیۀ موزۀ گریفین- آمریکا به نمایش در آمده است.
دودک در این نمایشگاه قربانیان جنگ داخلی آمریکا را مورد توجه قرار داده و صحنۀ به خاک افتادن آن‌ها را باز ساری و به تصویر کشیده است.
دودک می‌گوید: "انگارۀ در دست‌گرفتن اختیارِ چگونگی، زمان و مکانِ مرگ و اجرای مجدد آن، چیزهای بسیار مهمی در بارۀ ارتباط و نیاز ما به بازسازی رویدادهای تاریخی، چگونگی و محدودیت‌های آن می‌گوید."

نظرات (0)