عضویت ورود

من شهادت می‌دهم

من شهادت میدهم    I  WITNESS؛ تام استودارت؛ جلد سخت، ۳۵۶ صفحه، ۲۷/۴ در ۲۴/۵ سانتیمتر، ۶۵ دلار.

تام استودارت، عکاس مطبوعاتی، عکسهایی ارزشمند از رویدادهای ناراحتکننده را که در طی دو دهه در سراسر دنیا عکاسی کرده، گرد هم آورده است. جنگ در بالکان، اپیدمی ایدز در آفریقا، پناهندگان و قحطیزدگان. این عکسها به طور هم زمان هم قلب انسان را به درد میآورند و هم بسیار خیرهکننده هستند و این بار شما قادر نیستید چشم خود را به روی بدبختی ببندید .این همان کاری است که باید انجام شود.

نظرات (0)