عضویت ورود

بی ایمان INFIDEL

بی ایمان    INFIDEL؛ تیم هترینگتون۱؛ جلد نرم؛ ۲۴۰صفحه؛ ۱۵/۲ در ۲۱ سانتیمتر؛ انتشارات کریس بوت؛ ۳۵دلار.

ISBN: 9781905712182 

ترجمۀ:    مستانه حسینی زاد
مأخذ:    نشریهٔ گوپ، شماره   ۲۸


«سباستین جانگر» به همراه نویسنده «تیم هترینگتون»، یک جوخه از سربازان آمریکایی را در درۀ «کورنگل» در افغانستان، یکی از خطرناکترین مناطق در جنگ علیه طالبان، همراهی کردند. مکانی که هیچ کس دلش نمیخواهد در آنجا باشد، اما آن ها مجبور بودند به آنجا بروند، چون سرباز بودند. دوستانی که با علامتهایی از امید و احترام بدن یکدیگر را خالکوبی میکنند و درست مثل ما، وقتی خسته هستند میخوابند؛ تصاویری نرم از مردانی خشن.

نظرات (0)