عضویت ورود

شکل گرفته به وسیلۀ جنگ SHAPED BY WAR

شکل گرفته به وسیلۀ جنگ SHAPED BY WAR، دان مک کالین۱، جلد سخت، ۲۰۸صفحه، اندازه: ۳۲/۴ در ۲۵/۶ سانتیمتر، انتشارات جاناتان کیپ3؛ چاپ اول۲۰۱۰؛ قیمت:۳۰ یورو.

ISBN: 0224090267

ترجمۀ: مستانه حسینی زاد
مأخذنشریه گوپ، شماره ۲۸

«دان مک کالین» تقریباً تمامی درگیریهای اواخر قرن بیستم را پوشش داده است. موزۀ سلطنتی جنگ در انگلستان، به مناسبت هفتاد و پنج سالگی وی، نمایشگاه مروری بر آثار وی را ترتیب داد که بسیاری از این آثار برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت.کارهای کمتر دیده شدۀ رنگی وی دوباره چاپ شدند، در کنار صفحههایی از مجلهها، وسایل شخصی و مدارک او نیز به نمایش در آمدند: دوربینها، چکمه و کلاه، تعداد زیادی گذرنامه و عکسهای وی در میدان جنگ در هنگام کار و نامههای شخصی وی». مک کالین » بدون کمترین تردید با جنگ شکل گرفت.اکثر کارهای وی برای اولین بار در مجلۀ « ساندی تایم»۲ به چاپ رسیده است. این کتاب که جنگ و صحنههای نبرد را به تصویر کشیده است نه تنها یکی از بهترین کتابهای عکاسی، بلکه کتابی است که هوادارانش نمیتوانند آن را نادیده بگیرند.
VN_pdfDownload

نظرات (0)