عضویت ورود

راهنمای نورپردازی؛ شون ویلیام تاکر

راهنمای نورپردازی؛ شون ویلیام تاکر؛  ترجمهٔ: شهرام نجاریان؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی؛ چاپ اول: ۱۳۸۶، شمارگان: ۱۰۰۰نسخه؛  قیمت: ۱۴۵۰۰ریال.

کتاب «راهنمای نورپردازی» قصد آن دارد که به صورت گام‌به‌گام و با رویکردی کاملاً آموزشی، با اتکاء به تنوع مطالب تخصصی و بخش‌های ویژهٔ ضمیمة کتاب، خواننده را با دقت نظر در مبانی پایه با تمامی اصطلاحات و روش‌های نورپردازی برای سینما آشنا سازد. در این کتاب نویسنده ابتدا به توضیحاتی دربارهٔ شناخت فیلم و دامنهٔ نوردهی و هر آن‌چه باعث افزایش یا کاهش نوردهی بر روی فیلم می‌شود، و پس از آن به آموزش عمق میدان و چگونگی تنظیم فاصله می‌پردازد. در مرحلة بعد، نویسنده  در مورد کاربرد فیلترها توضیح می‌دهد و خواننده را با تفاوت استفاده از فیلتر روی منبع نور و فیلتر روی عدسی دوربین آشنا می‌سازد. پس از آن خواننده با فیلم برداری در استودیو و اصول طراحی نور آشنا می‌شود. نمای باز، متوسط و بسته ، اصول طراحی نور، نورپردازی زاویه باز ، بسته و از روبه‌رو، نورپردازی جانبی و نورپردازی انگیزشی از جمله مواردی است که در این بخش به آن‌ها پرداخته شده است. در بخش بعدی کتاب که فیلم‌برداری خارج از استودیو نام دارد، به مشکلات فیلم‌برداری و نورپردازی در خارج از استودیو، چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی پرداخته شده و در نهایت راه حل چگونگی رفع آن‌ها را برای خواننده توضیح داده می‌شود.  بخش نهایی کتاب به روش محاسبهٔ شدت نور اصلی در برابر نورِ پرکننده می‌پردازد. هم‌چنین ضمیمهٔ اول کتاب، واژه‌نامهٔ کلمه‌های متن کتاب است. ضمیمهٔ دوم، فهرست متخصصان گروه فیلم‌برداری و مسؤولیت‌هایشان است. در ضمیمة سوم، پرکاربردترین کلمه‌های تخصصی از منابع گوناگون گردآوری و معادل‌سازی شده است.  هدف نویسنده از نگارش کتاب راهنمای نورپردازی آن است تا خواننده پس از مطالعه بتواند مسؤولیت نورپردازی یک فیلم را به عهده گرفته با موفقیت به اتمام برساند.  


نویسنده : فرشته دیانت
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

نظرات (0)